Ubezpieczenie niskiego wkładu Mbank

Co to jest ubezpieczenie niskiego wkładu (konstrukcja stosowana przez mBank)

Ubezpieczenie niskiego wkładu w mBanku to rozwiązanie, które może niekiedy naruszać prawa kredytobiorcy Załóżmy, że chcemy pozyskać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Bardzo często instytucje bankowe zapewniały kredyt na sto procent wartości. Przede wszystkim musimy liczyć się z tym, że jako kredytobiorcy będziemy spłacać większe raty i będziemy płacić wyższe odsetki. Ponadto jeszcze kredytobiorca opłacać musiał dodatkowe składki na ubezpieczenie niskiego wkładu.

Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu w mBanku ? to opłata, będąca dodatkowym zabezpieczeniem instytucji bankowej. Taka praktyka jest stosowana szczególnie wtedy, gdy bank proponuje kredyt albo z minimalnym wkładem własnym, albo bez wkładu własnego. Wówczas przedstawiciele instytucji bankowej dbają o to, by stosunek wielkości zobowiązania finansowego kredytobiorcy do wartości nieruchomości oscylował na poziomie średnio osiemdziesięciu procent. W przypadku, kiedy ten stosunek wyraża się w innych proporcjach, niekorzystnych dla banku, wówczas instytucja bankowa stosowała dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu – niedozwolone praktyki

Ubezpieczenie niskiego wkładu stosowane przez mBank może niekiedy zawierać szereg niedozwolonych praktyk, które zawierają się w niejasno sformułowanych zapisach będących częścią umowy zawartej między kredytobiorcą a instytucją bankową. Nie może więc dziwić to, że tak zawile przedstawione zasady muszą budzić wątpliwości.

Będąc kredytobiorcą, który chce zaciągnąć kredyt hipoteczny ważne jest to, by każdy zapis umowy był jasny i klarowny. Natomiast te, które odnoszą się do ubezpieczenia niskiego wkładu są całkowicie niedoprecyzowane przez co klient banku często nie wie, jak przedstawiają się koszty wynikające z zawartej umowy z instytucją bankową. Na szczęście klient banku może ubiegać się o zwrot składki z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu w mBanku.

Ubezpieczenie niskiego wkładu, a wsparcie radcy prawnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu w mBanku może być niekiedy niedozwoloną praktyką, na którą klient banku nie musi się godzić. Zamiast płacić składkę, można wystąpić do sądu i ubiegać się o zwrot poniesionych nadpłat, które nie są w żaden sposób częścią kredytu. Wybierając profesjonalnego radcę prawnego z kancelarii , można liczyć na to, że będzie on reprezentować swojego klienta na każdym etapie postępowania i sprawa bardzo szybko dobiegnie do szczęśliwego zakończenia.

KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl