Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to skomplikowana procedura sądowa, do której należy warto się dobrze się przygotować.
Zdecydowanie więc warto skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez wykwalifikowanych radców prawnych z naszej Kancelarii w Warszawie. Dzięki temu Klient zwiększa swoje szanse na przeprowadzenie sprawy rozwodowej według najlepszego dla siebie scenariusza, gwarantującego ochronę interesów prawnych Klienta. Profesjonalna pomoc prawna udzielona przez radcę prawnego pozwoli na zminimalizowanie emocji, które z uwagi na specyfikę spraw rozwodowych są ich nieodzowną częścią. Zlecenie sprawy radcy prawnemu daje nie tylko poczucie pewności w toku procesu rozwodowego, ale przede wszystkim może mieć decydujący wpływ na jego zakończenie i treść wyroku rozwodowego. Dlatego warto powierzyć sprawę w ręce profesjonalistów.

Rozwód z orzeczeniem o winie w Warszawie – jak długo trwa?

Nie ma jednoznaczniej odpowiedzi na takie pytanie. W Warszawie sprawy rozwodowe mogą trwać nawet kilka lat. Długość procesu zależy od wielu różnych czynników. Na niektóre z nich mamy wpływ, dlatego ważne by tak skoncentrować materiał dowodowy i przygotować postępowanie rozwodowe, by maksymalnie skrócić jego czas. Jednak w sprawach rozwodowych z ustaleniem winy byłego małżonka nie można kierować się jedynie długością trwania postępowania, ale przede wszystkim należy skupić się na wykazaniu przesłanek winy małżonka wszelkimi dostępnymi dowodami.

Jak się przygotować się do rozprawy?

Przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie jest złożoną sprawą i wymaga profesjonalnej pomocy prawnej. Dlatego w takich sprawach zachęcamy do kontaktu z radcą prawnym naszej Kancelarii w Warszawie, który oceni szanse i pomoże w dobraniu strategii procesowej chroniącej interesy Klienta.
Szczególnie uzasadnione jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnej przez małżonków posiadających wspólne małoletnie dzieci. Bowiem w takich sprawach pojawiają się również dodatkowe roszczenia z zakresu władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów z dziećmi, które niejednokrotnie są dla stron ważniejsze niż orzeczenie o winie w rozpadzie pożycia.
Właściwe przygotowanie merytoryczne do sprawy może nie tylko pozytywnie wpłynąć na końcowy wynik postępowania, ale również sprawić, by trwało krócej.

Rozwód z orzeczeniem o winie i konsekwencje

Konsekwencją rozwodu z orzeczeniem o winie są przede wszystkim alimenty przysługujące od małżonka winnego rozpadu pożycia. Małżonek wyłącznie inny rozpadu pożycia jest zobowiązany do przyczyniania się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb drugiego małżonka, choćby ten nie znajdował się w niedostatku. Wysokość alimentów ustala się z uwzględnieniem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości finansowych i zarobkowych zobowiązanego.

Sąd orzeknie o winie jednego z małżonków, jeśli na podstawie przeprowadzonych dowodów uzna, że zachodzą okoliczności uzasadniające przypisanie winy jednemu z rozwodzących się małżonków. Do takich okoliczności można zaliczyć m.in. uzależnienie od alkoholu lub innych substancji, zdradę, stosowanie przemocy, porzucenie małżonka, zmiana religii.

KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl