Polisolokaty

REZYGNACJA Z POLISOLOKATY LUB UMOWY Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM
————————————

Aktualnie kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób, które zostały wprowadzone w błąd przez instytucje finansowe. Mamy tu na myśli zwłaszcza klientów, rozwiązujących niekorzystnie zawarte polisolokaty – wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby wycofanie się z umowy przebiegło sprawnie, włącznie z odzyskaniem nienależnie pobranych od Państwa kwot, takich jak choćby opłata likwidacyjna. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak skutecznie i efektywnie działać jeśli chodzi o dobro interesów klientów, którzy nam zaufali. Nieuczciwość i wykorzystywanie niewiedzy osób ubezpieczonych posiadających polisolokaty są poważnym problemem wymagającym zdecydowanej i specjalistycznej interwencji na drodze administracyjno-prawnej.

Polisolokaty mają bowiem pozornie prosty mechanizm – na mocy zawartej umowy osoba ubezpieczona zobowiązuje się do uiszczania okresowych wpłat na różnego typu fundusze inwestycyjne. Teoretycznie powinny one wypracowywać zysk, działając na korzyść ubezpieczonego. W praktyce sytuacja daleka jest jednak od ideału – osoby posiadające polisolokaty często zniechęcają się, dostrzegając brak skuteczności w rośnięciu kapitału, kiedy zaś chcą się wycofać, tracą znakomitą część zainwestowanych środków. Nakładana opłata likwidacyjna polisolokaty może być bliska nawet stu procentom zainwestowanego w przedsięwzięcie kapitału. Z kolei niewielu klientów zdaje sobie jednak sprawę z tego, że opłata ta pobierana jest zwykle bezprawnie.

Dlatego też Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania w sprawie odzyskania ich polisolokaty, włącznie z sądowym, występując wówczas o wypłatę niesprawiedliwie pobranych środków. Dochodzenie roszczeń możliwe jest tutaj do 10 lat po rozwiązaniu umowy z danym funduszem, a – opłata likwidacyjna nawet wtedy może zostać zwrócona. Zachęcamy zatem do kontaktu – razem postaramy się o to, aby odzyskali Państwo swoje utracone pieniądze z polisolokaty.

Szczegóły /link zewnętrzny/ – http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11255

Wzór pisma /wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej i utraconych środków/ – http://www.internetowakancelaria.pl/#odwolania

Pomoc prawna: biuro@kancelariaths.pl