– SPRAWY PRZECIWKO BANKOM –

———————————————–
KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SPRAW PRZECIWKO BANKOM I INSTYTUCJOM FINANSOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
———————————————–
1) REZYGNACJI Z POLIS UBEZPIECZENIOWYCH LUB UMOWY Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (TZW. POLISOLOKATY);

2) ODZYSKIWANIA UTRACONYCH ŚRODKÓW ORAZ OPŁAT LIKWIDACYJNYCH Z ZAKOŃCZONYCH POLIS UBEZPIECZENIOWYCH ORAZ Z UMÓW Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM;

3) UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA Z BANKU ZA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU PRZY UMOWIE KREDYTOWEJ;

4) PRZYGOTOWYWANIA PROFESJONALNYCH REKLAMACJI PRZECIWKO BANKOM ORAZ INSTYTUCJOM FINANSOWYM ;

5) PROWADZENIE PRZECIWKO BANKOM POSTĘPOWAŃ O UCHYLENIE BTE /BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKCUYJNEGO/

6) PROWADZENIA INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZECIWKO BANKOM, W TYM WŁĄCZNIE Z REPREZENTACJĄ PRZED SĄDEM;
———————————————–

Zachęcamy Państwa do kontaktu – razem postaramy się o to, aby odzyskali Państwo swoje utracone pieniądze.

Pomoc prawna: biuro@kancelariaths.pl