Odszkodowania po wypadku

Odszkodowania po wypadku i ich wysokość

W praktyce zdarza się, że odszkodowania powypadkowe wypłacane poszkodowanym są nieadekwatne do rozmiaru wyrządzonej szkody. Często rekompensaty wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają wszystkich kosztów, na przykład tych, które wiążą się z koniecznością przeprowadzenia leczenia i rehabilitacji po wypadku. W imieniu Klientów skutecznie zawalczymy o uzyskanie wysokiego odszkodowania, które zagwarantuje pokrycie poniesionej szkody.

Dochodzenie swoich praw na własną rękę bywa trudne i zajmuje wiele czasu, dlatego warto zdać się na profesjonalną pomoc prawną, którą zapewniamy.

Czy warto się starać o odszkodowanie powypadkowe?

Z uwagi na powszechne zaniżanie wartości wypłacanego odszkodowania warto ubiegać się o naprawienie szody w pełnej wysokości.
Szczególnie trudne są te przypadki, kiedy w wyniku zdarzenia dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź nawet do śmierci poszkodowanego. W takich sytuacjach tym bardziej należy ubiegać się o podwyższenie wypłaconego świadczenia, które ułatwi powrót do codzienności. Wybór profesjonalisty pozwoli na uzyskanie nawet kilkukrotnie wyższego odszkodowania powypadkowego w stosunku do odszkodowania, które zaproponuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odszkodowania po wypadku i przyznanie renty alimentacyjnej

Odszkodowanie po wypadkowe może polegać nie tylko na udzieleniu jednorazowej pomocy finansowej, ale również na przyznani renty alimentacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu, a także od sytuacji osobistej i majątkowej poszkodowanego, w tym jego wieku tego, czy jest żywicielem rodziny.

Ze względu na zawiłość spraw związanych z ubieganiem się o wyższe odszkodowania po wypadku, w tym o przyznanie renty alimentacyjnej, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, dlatego warto nam zaufać.