Odszkodowania po wypadku

Odszkodowania po wypadku i ich wysokość

W praktyce zdarza się, że odszkodowania powypadkowe wypłacane poszkodowanym są nieadekwatne do rozmiaru wyrządzonej szkody. Często rekompensaty wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają wszystkich kosztów, na przykład tych, które wiążą się z koniecznością przeprowadzenia leczenia i rehabilitacji po wypadku. W imieniu Klientów skutecznie zawalczymy o uzyskanie wysokiego odszkodowania powypadkowego, które zagwarantuje pokrycie poniesionej szkody.

Dochodzenie swoich praw na własną rękę bywa trudne i zajmuje wiele czasu, dlatego warto zdać się na profesjonalną pomoc prawną, którą zapewniamy.

Czy warto się starać o odszkodowanie powypadkowe?

Z uwagi na powszechne zaniżanie wartości wypłacanego odszkodowania komunikacyjnego warto ubiegać się o naprawienie szkody w pełnej wysokości.

Szczególnie trudne są te przypadki, kiedy w wyniku zdarzenia dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź nawet do śmierci poszkodowanego. W takich sytuacjach tym bardziej należy ubiegać się o podwyższenie wypłaconego świadczenia, które ułatwi powrót do codzienności. Wybór profesjonalisty pozwoli na uzyskanie nawet kilkukrotnie wyższego odszkodowania powypadkowego w stosunku do odszkodowania, które zaproponuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Komu przysługują odszkodowania po wypadku?

O odszkodowania powypadkowe mogą ubiegać się wszystkie osoby poszkodowane, które nie były sprawcami wypadku. Świadczenie należy się więc kierowcom samochodów, motocyklistom, rowerzystom, pasażerom oraz pieszym. Odszkodowania po wypadku wypłacane są także rodzinom osób, które poniosły śmierć na skutek zdarzenia komunikacyjnego.

Czym różni się wypadek od kolizji?

Jak sama nazwa wskazuje, o odszkodowania powypadkowe możemy ubiegać się tylko w sytuacji, gdy doszło do wypadku. Wypadek jest zdarzeniem komunikacyjnym, w którym oprócz uszkodzenia pojazdów poszkodowani są również ludzie. Na miejsce wypadku muszą zostać wezwane służby, czyli policja, która sporządza dokumenty z miejsca zdarzenia, a także pogotowie, które opatruje poszkodowanych, a w razie potrzeby przewozi ich do szpitala.

Z kolei o kolizji mówimy wtedy, gdy w zdarzeniu komunikacyjnym doszło jedynie do uszkodzenia pojazdów, a osoby biorące w nim udział nie ucierpiały. Kolizja nie wymaga wzywania policji i pogotowia, a kierowcy pojazdów w niej uczestniczących mogą dojść do porozumienia i spisać stosowne oświadczenie zawierające: dane sprawcy, kategorię i numer prawa jazdy, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, numer i ważność polisy OC oraz opis okoliczności kolizji. Jeśli kierowcy nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest wezwanie policji, która ustali okoliczności zdarzenia. Wezwanie policji oznacza jednak dla sprawcy mandat i nałożenie punktów karnych.

W obu sytuacjach poszkodowany może otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy i zwrócić się do nas w przypadku zaniżenia jego wysokości.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowania powypadkowe?

Świadczenia odszkodowawcze wypłacane są w sytuacjach, gdy poszkodowany, który nie był sprawcą wypadku, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zniszczenia, uszkodzenia albo utraty mienia. Odszkodowania powypadkowe przysługują także w przypadku śmierci osoby biorącej udział w wypadku i są wypłacane rodzinie ofiary. Warto przy tym zauważyć, że o odszkodowanie można ubiegać się nie tylko wtedy, gdy pojazd sprawcy zdarzenia był w ruchu, lecz także podczas sytuacji obejmujących jego załadowywanie i rozładowywanie, zatrzymanie, garażowanie lub postój, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Wypadek mający miejsce podczas wymienionych czynności również uprawnia poszkodowanego do otrzymania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Co jednak zrobić, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany? W takich sytuacjach odszkodowania po wypadku wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego można się zwrócić także wtedy, gdy sprawca nie ma ważnej polisy OC lub jego towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosiło upadłość. Kancelaria Radców Prawnych THS pomoże doprowadzić do końca każdą sprawę o odszkodowanie powypadkowe i uzyskać wysokie świadczenia, które godziwie zrekompensują doznaną szkodę.

Odszkodowania po wypadku i przyznanie renty alimentacyjnej

Odszkodowanie po wypadkowe może polegać nie tylko na udzieleniu jednorazowej pomocy finansowej, ale również na przyznaniu renty alimentacyjnej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu, a także od sytuacji osobistej i majątkowej poszkodowanego, w tym jego wieku oraz tego, czy jest żywicielem rodziny.

Odszkodowania po wypadku mogą również przyjąć formę renty wyrównawczej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub wyrównania z tytułu utraconego dochodu.

Ze względu na zawiłość spraw związanych z ubieganiem się o wyższe odszkodowania po wypadku, w tym o przyznanie renty alimentacyjnej, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, dlatego warto nam zaufać.

Jak zgłosić szkodę?

Aby ubiegać się o odszkodowania po wypadku, należy zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia. Radzimy, by szkodę zgłaszać pisemnie, podając:

  • okoliczności i miejsce wypadku,
  • informację o doznanych podczas wypadku obrażeniach,
  • informację o utrzymujących się urazach będących skutkiem wypadku.

Wysokość odszkodowania zostanie ustalona na podstawie analizy podanych informacji. Do pisma można dołączyć również materiał dowodowy w postaci paragonów i faktur potwierdzających koszty: leczenia, zakupu leków, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, dojazdów do ośrodka medycznego czy wizyt u lekarzy specjalistów. Odszkodowania powypadkowe mogą pokryć wymienione wydatki.

Jeśli po zgłoszeniu szkody i otrzymaniu odszkodowania, nie są Państwo zadowoleni z wysokości świadczenia, zachęcamy do skontaktowania się z Kancelarią Radców Prawnych THS – odwołamy się od decyzji ubezpieczyciela i wywalczymy dla Państwa wyższe odszkodowania powypadkowe.

KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl