Kredyt we frankach Millenium

Kredyt we frankach – jak się z nim uporać w przypadku konstrukcji kredytu stosowanej przez Bank Millenium ?

W niektórych przypadkach kredyt we frankach w Millenium z uwagi na zawyżoną kwotę długu może stanowić poważny problem finansowy kredytobiorcy. Podczas zaciągania tego zobowiązania finansowego wydawało się, że jest to najlepszy z możliwych kredytów, jakie były dostępne na rynku. Jednak po wzroście cen za szwajcarską walutę bardzo szybko okazało się, że jest zupełnie inaczej. Obecnie wiele osób ma trudności ze spłatą kredytu we frankach w Millenium i może zadawać sobie pytanie, jak się z nim uporać. Dlatego warto zgłosić się do profesjonalnego prawnika, który dokona analizy przesłanych dokumentów. Jeżeli okaże się, że umowa kredytu we frankach w Millenium zawiera niedozwolone postanowienia umowne, wówczas będzie możliwość wystąpić z pozwem przeciwko bankowi by odzyskać nadpłacone raty.

Kredyt hipoteczny we frankach w Banku Millenium

Wybierając kredyt we frankach w Millenium, kredytobiorca liczył na to, że zawiera umowę na klarownych i sprawiedliwych warunkach. Jednak często umowa zawiera zapisy niedozwolone (abuzywne), które dają instytucjom bankowym wolną rękę w kreowaniu kursu franka szwajcarskiego, co banki skrzętnie wykorzystują na swoją korzyść, wpływając na wysokość świadczenia kredytobiorcy. Warto pamiętać o tym, że bank indeksuje raty kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich w oparciu o Tabele Kursów Walut Obcych Banku, czyli o dokument będący wewnętrzną regulacją instytucji bankowej. Takie rozwiązanie nie tylko uderza w rzetelnego kredytobiorcę, ale również jest to zapis niedozwolony, który narusza przepisy prawa. Będąc kredytobiorcą, nie musisz godzić się na takie rozwiązania – wybierz profesjonalną pomoc prawną, którą możemy Ci zagwarantować i pomóc rozwiązać problem z kredytem we frankach w Millenium.

Czy kredyt we frankach można „odfrankować”?

Nasze działania, jako kancelarii prawnej sprowadzają się do niesienia pomocy poszkodowanym, którzy zaciągnęli kredyt we frankach w Millenium. Istnieje bowiem realna szansa na „odfrankowanie” powziętego kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. Zanim jednak proces o „odfrankowanie” kredytu będzie mógł mieć miejsce, koniecznym jest analiza sytuacji kredytobiorcy.

Po pierwsze w imieniu naszego klienta ubiegamy się o stwierdzenie abuzywności klauzul niedozwolonych zastosowanych w umowie kredytowej w Millenium.

Po drugie występujemy do sądu o zwrot nadpłaty z przeszłości. Po korzystnym zakończeniu sprawy nasz klient będzie mógł otrzymać zwrot sumy, którą nienależnie uiścił na rzecz banku, w którym zaciągnął kredyt we frankach.

Jak założyć sprawę przeciwko bankowi?

Jeśli jesteś kredytobiorcą i zaciągnąłeś kredyt we frankach w Millenium, zgłoś się do naszego radcy prawnego. Przedstaw mu odpowiednie dokumenty, które następnie zostaną poddane analizie. Jeśli w jej tekście radca prawny dostrzeże niedozwolone postanowienia umowne, wówczas daje to podstawę do złożenia pozwu przeciwko instytucji bankowej. By można było prowadzić sprawę, musisz przesłać do kancelarii następujące dokumenty:

  1. umowę o kredyt hipoteczny wraz z ewentualnym regulaminem lub innymi dokumentami załączonymi do umowy np. „Częścią Ogólną Umowy”;
  2. wszystkie zawarte aneksów do umowy (dotyczących m. in. odroczenia spłat; wakacji kredytowych; zmian regulaminowych);
  3. koniecznym będzie także uzyskanie z banku dokumentów niezbędnych do wyliczenia Państwa szkody (nadpłaty każdej z rat). W tym celu należy uzyskać z banku odpowiednie zaświadczenia określające m. in. wysokość oprocentowania, wysokość każdej ze spłaconych rat, datę ich płatności czy wysokość transz kredytu. Wzór wniosku o wydanie tych dokumentów otrzymacie Państwo drogą mailową.

Analizę przeprowadzamy zupełnie bezpłatnie, a prowizję pobieramy tylko wtedy, gdy wygramy sprawę w sądzie.

KONTAKT

adres biura:  ul.Szulborska 3/5/U9, 01-104 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl