O KANCELARII

NASZ ZESPÓŁ - RADCA PRAWNY W WARSZAWIE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, otworzyliśmy w Warszawie kancelarię, świadczącą fachową pomoc z zakresu usług prawnych na każdym szczeblu postępowania. Nasze wsparcie rozpoczyna się już na etapie konsultacji – każdy zatrudniony u nas radca prawny ma za sobą ugruntowaną wiedzę i imponujące doświadczenie, przekładające się na jakość wykonywanych usług. Dzięki temu stoi za nami nie tylko solidna już marka, ale i wielość wygranych dla naszych klientów spraw.

Każdego dnia działamy na zlecenie zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, a każdy pracujący dla nas radca prawny zapewnia ze swojej strony sto procent zaangażowania oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Naszą domeną jest dyskrecja i profesjonalizm, a także pełne oddanie dla prowadzonych aktualnie spraw.

Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy także poza jej granicami. Dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu – nasz radca prawny odpowie na wszystkie pytania i wskaże optymalny kierunek rozwoju dla Państwa sprawy. 

Pomoc prawna

 • tel. 608 788 554
 • tel. 608 55 77 01
 • biuro@kancelariaths.pl

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG

SPORY SĄDOWE

 • prowadzenie postępowań sądowych (w szczególności cywilnych i gospodarczych) we wszystkich instancjach, także przed Sądem Najwyższym;
 • prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych (min. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym);
 • mediacje i arbitraż;
 

PRAWO CYWILNE

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych;
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego;
 • pomoc prawna przy dokonywaniu wszelkich czynności prawnych;
 • opracowywanie i opiniowanie umów oraz projektów dokumentacji prawnej;

 

PRAWO GOSPODARCZE

 • bieżąca obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zakładanie, rejestracja i obsługa korporacyjna spółek;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • przekształcenia, połączenia, restrukturyzacja;
 • ocena dokumentacji przetargowej;
 • uczestnictwo i pomoc w negocjacjach z kontrahentami;
 • sporządzenie opinii prawnych;
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji;
 • pomoc prawna w skutecznym egzekwowaniu należności;
 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • usługi prawne w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy;
 • reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach pracowniczych oraz w sporach zbiorowych;
 • przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji;
 • opracowywanie wewnętrznych regulacji, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia;

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 • uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji;
 • regulacja stanów prawnych przed organami administracyjnymi;
 • reprezentacja Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej;
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • regulacja stanu prawnego;
 • dochodzenie praw przez byłych właścicieli;
 • ochrona praw obecnych właścicieli;
 • doradztwo prawne w zakresie obrotu, zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami;
 • przygotowanie i opiniowanie umów oraz dokumentów dotyczących transakcji nieruchomościami;
 • postępowania dot. wpisów w księgach wieczystych;

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • konsultacje prawne dotyczące prowadzonych postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych

KONTAKT

 adres biura: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl

/ porady online i wzory pism : WWW.INTERNETOWAKANCELARIA.PL /

 

_______________________________________________________________________________________    

PORADY ONLINE

 

Prawnicy Kancelarii udzielają również porad prawnych za pośrednictwem portalu internetowego

www.InternetowaKancelaria.pl

__________________________________________________________________________________    

BLOG PRAWNY

 

http://prawodlaciebie.blox.pl/html

__________________________________________________________________________________        

AKTUALNE PUBLIKACJE

     

http://issuu.com/polishmarket/docs/pm_209/42

http://polishmarket.home.pl/ruszyl-rzadowy-program-mieszkanie-dla-mlodych  

http://www.internetowakancelaria.pl/wp-content/uploads/2015/02/Artyku%C5%82.jpg

 

__________________________________________________________________________________