O KANCELARII

NASZ ZESPÓŁ - RADCA PRAWNY W WARSZAWIE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, otworzyliśmy w Warszawie kancelarię, świadczącą fachową pomoc z zakresu usług prawnych na każdym szczeblu postępowania. Nasze wsparcie rozpoczyna się już na etapie konsultacji – każdy zatrudniony u nas radca prawny ma za sobą ugruntowaną wiedzę i imponujące doświadczenie, przekładające się na jakość wykonywanych usług. Dzięki temu stoi za nami nie tylko solidna już marka, ale i wielość wygranych dla naszych klientów spraw.

Każdego dnia działamy na zlecenie zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, a każdy pracujący dla nas radca prawny zapewnia ze swojej strony sto procent zaangażowania oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Naszą domeną jest dyskrecja i profesjonalizm, a także pełne oddanie dla prowadzonych aktualnie spraw.

Naszą siedzibą jest Warszawa, ale działamy także poza jej granicami. Dlatego też serdecznie zapraszamy do kontaktu – nasz radca prawny odpowie na wszystkie pytania i wskaże optymalny kierunek rozwoju dla Państwa sprawy. 

Pomoc prawna

  • tel. 608 788 554
  • tel. 608 55 77 01
  • biuro@kancelariaths.pl

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG


SPORY SĄDOWE

prowadzenie postępowań sądowych (w szczególności cywilnych i gospodarczych) we wszystkich instancjach, także przed Sądem Najwyższym;

prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych;

prowadzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;

prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych (min. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym);

mediacje i arbitraż;

 

PRAWO CYWILNE

reprezentacja w postępowaniach sądowych;

przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego;

pomoc prawna przy dokonywaniu wszelkich czynności prawnych;

opracowywanie i opiniowanie umów oraz projektów dokumentacji prawnej;

 

PRAWO GOSPODARCZE

bieżąca obsługa prawna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

zakładanie, rejestracja i obsługa korporacyjna spółek;

przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

przekształcenia, połączenia, restrukturyzacja;

ocena dokumentacji przetargowej;

uczestnictwo i pomoc w negocjacjach z kontrahentami;

sporządzenie opinii prawnych;

udzielanie porad prawnych, wyjaśnień, konsultacji;

pomoc prawna w skutecznym egzekwowaniu należności;

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

usługi prawne w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy;

reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach pracowniczych oraz w sporach zbiorowych;

przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie konkurencji;

opracowywanie wewnętrznych regulacji, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia;

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE 

uzyskiwanie zezwoleń, pozwoleń i koncesji;

regulacja stanów prawnych przed organami administracyjnymi;

reprezentacja Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej;

reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

regulacja stanu prawnego;

dochodzenie praw przez byłych właścicieli;

ochrona praw obecnych właścicieli;

doradztwo prawne w zakresie obrotu, zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami;

przygotowanie i opiniowanie umów oraz dokumentów dotyczących transakcji nieruchomościami;

postępowania dot. wpisów w księgach wieczystych;

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

konsultacje prawne dotyczące prowadzonych postępowań w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;

reprezentacja Klientów w postępowaniach z zakresu prawa zamówień publicznych

KONTAKT

 adres biura:  ul.Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

tel.:  608 788 554  lub  608 55 77 01

mail:  biuro@kancelariaths.pl

/ porady online i wzory pism : WWW.INTERNETOWAKANCELARIA.PL /

 

_______________________________________________________________________________________    

PORADY ONLINE

 

Prawnicy Kancelarii udzielają również porad prawnych za pośrednictwem portalu internetowego

www.InternetowaKancelaria.pl

__________________________________________________________________________________    

BLOG PRAWNY

 

http://prawodlaciebie.blox.pl/html

__________________________________________________________________________________        

AKTUALNE PUBLIKACJE

     

http://issuu.com/polishmarket/docs/pm_209/42

http://polishmarket.home.pl/ruszyl-rzadowy-program-mieszkanie-dla-mlodych  

http://www.internetowakancelaria.pl/wp-content/uploads/2015/02/Artyku%C5%82.jpg

 

__________________________________________________________________________________